buro BAK

16/02/2012 bijgewerkt – Restauratie kerktoren

Kerktorenburo BAK is betrokken bij de restauratie van deze kerktoren.

Mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Noord-Holland wordt zowel de toren (i.o.v. gemeente Schagen) als het kerkschip gerestaureerd in de periode december 2010 t/m begin 2012.

Restauratie aannemer Pronk uit Warmenhuizen klaart deze klus onder het toeziend oog van onze deskundigen.

De toren heeft tot en met de “ui” in de steigers gestaan. De kerktoren is aan de buitenzijde inmiddels al enige tijd gereed. Onder handen zijn genomen: herstelwerk aan de lodenbedekking, het vervangen van de leibedekking, herstelwerk aan voeg- en metselwerk, loodwerk en natuursteenelementen. Ook is de nodige aandacht besteedt aan herstelwerk van de muurankers, het vervangen en repareren van de glas-in-lood ramen en het schilderwerk.

14032011110_web

Op het moment wordt de laatste hand gelegd aan het vervangen van de elektrische installatie in de toren en het verbeteren van de toegankelijkheid en veiligheid van de toren aan de binnenzijde (trappen en balustraden).

Eind maart/begin april zal de  officiële oplevering plaats vinden van zowel de toren als het kerkschip.

02032011107_webTrefwoorden: toezicht – kwaliteitscontrole – restauratiebegeleiding – toezichthouder restauratie – restauratiebestek – adviesburo restauratie – restauratieadvies – monumenten – instandhouding monument – restauratie monument – adviesbureau monument – restauratieadviesbureau