buro BAK

18/07/2011 – buro BAK sluit overeenkomst Gemeente Schagen

buro BAK heeft een overeenkomst gesloten met Gemeente Schagen voor detachering op de afdeling Ruimte, cluster  Bouwzaken. 

Gemeente Schagen: regiostad met bruisend hart. Schagen ligt in de kop van Noord-Holland en telt negentienduizend inwoners. De relatief kleine gemeente heeft een voorzieningenniveau voor ongeveer vijftigduizend mensen en heeft een gezellig en authentiek centrumgebied.

Onze kennis van bouwregelgeving komt hier uitstekend van pas!