buro BAK

28/04/2011 bijgewerkt – buro BAK: begeleiding van sloopwerk

buro BAK kan ingezet worden bij begeleiding van sloopwerk. Voor het schrijven van een sloopbestek, werkomschrijving, aanbesteding, vergunningaanvraag, begeleiding asbestsanering of het inzetten van een toezichthouder.

Recent is dit uitgevoerd voor een groot sloopwerk van een oud schoolgebouw. Het project bevindt zich in de laatse fase. Puin is gebroken op locatie en als laatste worden de heipalen geheel getrokken.

Informatie: de heer E. Bak (06 – 49 45 04 39)