buro BAK

Bouwprojectmanagement / Bouwdirectie

Uw bouwplannen, van begin tot einde onder deskundige begeleiding gerealiseerd. Daar staat buro BAK voor. In alle fasen van het bouwproces kunnen wij u ten dienste zijn als onafhankelijk adviseur tussen opdrachtgever en alle betrokken partijen.

Niet alleen gericht op nieuwbouw, maar ook in onderhouds- en/of renovatiewerken en restauraties.

Wij onderscheiden 7 verschillende fasen:

Fase 1 – Initiatief
Fase 2 – Definitie
Fase 3 – Ontwerp
Fase 4 – Bouwvoorbereiding
Fase 5 – Aanbesteding
Fase 6 – Uitvoering
Fase 7 – Oplevering en nazorg

Onze inzet kan gericht zijn op het gehele traject, een enkele fase, of in een latere fase het proces instappen.

Directievoering is hier een belangrijk onderdeel van. buro BAK kan in de uitvoeringsfase directie voeren over het bouwproject. De directievoerder heeft uit de opdrachtgeverskant de leiding over het project, waarbij de volgende taken worden onderscheiden:

  • het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken die de uitvoering van het werk betreffen;
  • het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering;
  • het leiden van de bouwvergaderingen;
  • het geven van leiding aan de bouwkundig opzichter;
  • het erop toezien dat het werk binnen de gestelde tijd wordt gerealiseerd;
  • het voeren van overleg met de opdrachtgever ten aanzien van normaal gebruikelijke onderwerpen;
  • het beoordelen van en adviseren over aanbiedingen voor meer- en minderwerk, stelposten en verrekenbare hoeveelheden;
  • het controleren en adviseren ten aanzien van de bouwtermijnen en de eindafrekening;
  • het toezien op tijdige levering en controle van revisiebescheiden, garantiebewijzen, installatie-instructies, onderhoudscontracten en dergelijke;
  • het voeren en/of controleren van de benodigde correspondentie behorende bij de directievoering
  • directievoerder verzorgt in overleg met opzichter en opdrachtgever de oplevering;
  • directievoerder behandelt eventuele klachten tijdens de onderhoudsperiode.