buro BAK

1/11/2009 – buro BAK ingezet als gebouwbeheerder

Bij een gemeente in de Kop van Noord-Holland met een aantal van circa 19.000 inwoners is buro BAK ingezet als ondersteunend beheerder van de gemeentelijke gebouwen. 

De plaatselijke overheid draagt de maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om huisvesting in haar gemeente. Of het nu gaat om de huisvesting algemeen, van de eigen gemeentelijke organisatie, de huisvesting van onderwijs, sport of voorzieningen in het kader van zorg. Een verantwoordelijkheid die vraagt om gedegen partners in dit werkveld. Of het nu beleidsmatig is of uitvoerend, buro BAK heeft veel ervaring in alle aspecten die bij huisvestingsvraagstukken aan de orde komen. Ervaring die buro BAK heeft opgedaan in directe of indirecte dienst van diverse gemeenten.

Bij deze gemeente zijn de taken onder andere:

  • het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen in PLANON;
  • voorstellen maken voor het aanstaande uitvoeringsjaar op basis van meerjaren onderhoudsplanning;
  • uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden, verzorgen van offerteaanvragen, beoordelen en vergelijken;
  • toezicht op uitvoering;
  • onderhoudscontracten aangaan, controleren en actueel houden;
  • zorgdragen voor aanname en afhandeling van klein dagelijks onderhoud.