buro BAK

MVO

Klimaatverandering is een feit geworden, energiebronnen raken uitgeput, dit betekend dat we zuiniger met energie en zorgvuldiger met onze leefwereld moeten omgaan: een missie voor ons allen.

buro BAK ziet hierin een uitdaging en tracht maatschappelijk verantwoord te ondernemen en in haar werkgebied een bijdrage te leveren aan het terugdringen van broeikasgassen en klimaatverandering.

Duurzaam bouwen, Cradle to Cradle, het zijn principes die in het werk van buro BAK voor haar opdrachtgevers vorm kunnen krijgen. Wij hebben de kennis hiervoor of kennen de specialisten die nodig zijn om deze principes toe te passen.

In de eigen bedrijfsvoering trachten wij ook “groen” te denken. Bijvoorbeeld in de keuze voor vervoersmiddelen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook oog hebben voor de effecten van bedrijfsactiviteiten in de maatschappij en betrokken zijn in de samenleving. Door middel van sponsoring en het beschikbaar stellen van kennis dragen wij bij aan een meer leefbare werk- en woonomgeving.

buro BAK is officieel aangesloten bij MVO Nederland. Als partner van MVO Nederland dragen wij, zowel binnen het bedrijf als extern, actief bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met de ondertekening van het manifest van MVO Nederland onderschrijft buro BAK o.a. de volgende uitgangspunten:

  • Bij alle bedrijfsbeslissingen wordt gestreefd naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.
  • Wij letten bij inkopen van producten en diensten sterk op sociale en milieu-aspecten.
  • In onze dienstverlening kunnen wij klanten in hun bouwvraagstukken adviseren in duurzame oplossingen.

MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie die ondernemers inspireert en stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De organisatie heeft als streven dat alle ondernemers in ons land MVO als dé standaard gaan beschouwen voor ondernemen in de 21ste eeuw. Meer informatie vindt u op www.mvonederland.nl.