buro BAK

13/12/2012 – Ondernemers in beweging: buro BAK in publicatie Kamer van Koophandel

In de publicatie Eigen Bedrijf nr. 6 -2012 is buro BAK opgenomen in de rubriek “Ondernemers in beweging”.

Zie hier de publicatie: Eigen Bedrijf, nr. 6 – 2012

3/04/2012 – 1e technische paal geslagen uitbreidingsgebied Nes Noord te Schagen

Op 3 april is de eerste technische paal geslagen voor de te bouwen woningen in de 1e fase van het uitbreidingsgebied Nes Noord in Schagen.

buro BAK is bij de realisatie van dit ontwikkelingsgebied betrokken en houdt bouwtoezicht voor Gemeente Schagen.

In de eerste fase worden 22 appartementen en 26 eengezinswoningen gerealiseerd. Hieronder bevinden zich twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen. In Nes Noord staat ‘water wonen’ centraal. Daarnaast wordt er veel groen gerealiseerd in de wijk en zijn er verkeersluwe straten.

 

23/02/2012 – buro BAK: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Vanaf dit jaar ondersteunen wij museum BroekerVeiling en zijn donateur geworden van Stichting Veldzorg Oosterdel.

 

Recent zijn wij museum BroekerVeiling gaan ondersteunen en zijn we donateur geworden van Stichting Veldzorg Oosterdel.

Beide dragen bij aan de cultuur historische waarden van het dorp Broek op Langedijk waar buro BAK haar wortels heeft.

Museum BroekerVeiling is de oudste doorvaargroenteveiling ter wereld. Op de historische plek in Broek op Langedijk is in 1887 het veilen bij afslag ontstaan. Dit systeem wordt tegenwoordig bij alle grote veilingen toegepast. De herinnering wordt levend gehouden door het historische veilinggebouw en de markante lighallen die boven het water zijn gebouwd. Kijk eens op www.broekerveiling.nl

Het Oosterdelgebied is uniek in Nederland. Het is 80 hectare groot en bestaat uit ruim 200 eilanden. Het is het laatst overgebleven deel van het “Rijk der Duizend Eilanden”, dat oorspronkelijk meer dan 15.000 eilanden telde. Stichting Veldzorg Oosterdel is sinds 2005 de beheerder van het gebied. Meer info: www.oosterdel.nl

16/02/2012 bijgewerkt – Restauratie kerktoren

Kerktorenburo BAK is betrokken bij de restauratie van deze kerktoren.

Mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Noord-Holland wordt zowel de toren (i.o.v. gemeente Schagen) als het kerkschip gerestaureerd in de periode december 2010 t/m begin 2012.

Restauratie aannemer Pronk uit Warmenhuizen klaart deze klus onder het toeziend oog van onze deskundigen.

De toren heeft tot en met de “ui” in de steigers gestaan. De kerktoren is aan de buitenzijde inmiddels al enige tijd gereed. Onder handen zijn genomen: herstelwerk aan de lodenbedekking, het vervangen van de leibedekking, herstelwerk aan voeg- en metselwerk, loodwerk en natuursteenelementen. Ook is de nodige aandacht besteedt aan herstelwerk van de muurankers, het vervangen en repareren van de glas-in-lood ramen en het schilderwerk.

14032011110_web

Op het moment wordt de laatste hand gelegd aan het vervangen van de elektrische installatie in de toren en het verbeteren van de toegankelijkheid en veiligheid van de toren aan de binnenzijde (trappen en balustraden).

Eind maart/begin april zal de  officiële oplevering plaats vinden van zowel de toren als het kerkschip.

02032011107_webTrefwoorden: toezicht – kwaliteitscontrole – restauratiebegeleiding – toezichthouder restauratie – restauratiebestek – adviesburo restauratie – restauratieadvies – monumenten – instandhouding monument – restauratie monument – adviesbureau monument – restauratieadviesbureau

3/11/2011 – Controle bestek en aanbestedingsstukken

buro BAK controleert voor Woningcorporatie Dunavie in de VO, DO en aanbestedingsfase alle stukken. Het werk betreft een renovatie en onderhoudswerk van een groot complex met o.a. aanleunwoningen en een zorgcentrum.

 

 

 

Uw interresse gewekt? Maak eens een afspraak of informeer telefonisch naar de mogelijkheden. Door in deze fase mee te kijken worden verrassingen in aanbesteding en uitvoering fors gereduceerd.

Informatie: de heer E. Bak (06 – 49 45 04 39)

18/07/2011 – buro BAK sluit overeenkomst Gemeente Schagen

buro BAK heeft een overeenkomst gesloten met Gemeente Schagen voor detachering op de afdeling Ruimte, cluster  Bouwzaken. 

Gemeente Schagen: regiostad met bruisend hart. Schagen ligt in de kop van Noord-Holland en telt negentienduizend inwoners. De relatief kleine gemeente heeft een voorzieningenniveau voor ongeveer vijftigduizend mensen en heeft een gezellig en authentiek centrumgebied.

Onze kennis van bouwregelgeving komt hier uitstekend van pas!

 

9/05/2011 – buro BAK partner van MVO Nederland

buro BAK is vanaf vandaag officieel aangesloten bij MVO Nederland. Als partner van MVO Nederland draagt buro BAK, zowel binnen het bedrijf als extern, actief bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.    

mvo-animated-125x125

 

 

 

 

Met de ondertekening van het manifest van MVO Nederland onderschrijft buro BAK o.a. de volgende uitgangspunten:

  • Bij alle bedrijfsbeslissingen wordt gestreefd naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit;
  • Wij letten bij inkopen van producten en diensten sterk op sociale en milieu-aspecten;
  • In onze dienstverlening kunnen wij klanten in hun bouwvraagstukken adviseren in duurzame oplossingen.

MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie die ondernemers inspireert en stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De organisatie heeft als streven dat alle ondernemers in ons land MVO als dé standaard gaan beschouwen voor ondernemen in de 21ste eeuw. Meer informatie vindt u op www.mvonederland.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met E. Bak 06 – 49 45 04 39

28/04/2011 bijgewerkt – buro BAK: begeleiding van sloopwerk

buro BAK kan ingezet worden bij begeleiding van sloopwerk. Voor het schrijven van een sloopbestek, werkomschrijving, aanbesteding, vergunningaanvraag, begeleiding asbestsanering of het inzetten van een toezichthouder.

Recent is dit uitgevoerd voor een groot sloopwerk van een oud schoolgebouw. Het project bevindt zich in de laatse fase. Puin is gebroken op locatie en als laatste worden de heipalen geheel getrokken.

Informatie: de heer E. Bak (06 – 49 45 04 39)

11/04/2011 bijgewerkt – Directievoering grootonderhoud 141 woningen in 3 galerijflats

In vervolg op een voorgaand project tekent buro BAK wederom voor de directievoering van een grootonderhoud project  in opdracht van Woningcorporatie Dunavie uit Katwijk.

Al tijdens het voorgaande project heeft buro BAK de voorbereiding aangestuurd en de aanbesteding gedaan voor dit nieuwe vervolgproject. De eerder opgedane kennis is in de voorbereiding toegepast om zowel in het project als in het proces nog betere resultaten te boeken.

Mede vanwege dit gegeven was het voor deze woningcorporatie een must om de algehele leiding over het project weer in handen te geven van buro BAK. De uitvoering is gestart in augustus 2010.

Inmiddels is de uitvoering van flat 1 & 2 gereed en is er gestart met de 3e flat. De werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn o.a.:

  • het aanbrengen van individuele centrale verwarming en mechanische ventilatie in de woningen in plaats van het oude collectieve systeem;
  • het plaatsen van isolatieglas en raamroosters;
  • het uitvoeren van houtrotreparaties;
  • het totale buitenschilderwerk;
  • het plaatselijk vervangen van metsel- en voegwerk;
  • het coaten van de galerijen;
  • het overlagen van de dakbedekking.

Mede dankzij de zorgvuldige uitvoering van aannemer KBM voorloopt het werk voorspoedig.

3/01/2011 – buro BAK voert bouwdirectie over renovatiewerk

Het werk omvat een 30-tal (22+8) woningen die worden aangepast voor senioren.

 

 

 

Om de toegankelijkheid van de 22 woningen te vergroten wordt er een lift geplaatst en wordt de entree vergroot waardoor er ruimte komt voor het plaatsen van scootmobielen. De galerijen worden overkapt en afsluitbaar.

Van het losse blok met acht woningen worden de woningen samengevoegd en geschikt gemaakt voor een andere woonvorm: beschermd wonen voor mensen met psychische problematiek.