buro BAK

Uitvoeringsbegeleiding / Toezicht

buro BAK wordt geregeld ingeschakeld in de uitvoeringsfase. Wij kunnen de uitvoering van het bouwproces begeleiden en sturen in tijd, geld en kwaliteit. Toezicht is erop gericht dat het eindproduct zonder verrassingen is zoals gedefinieerd in de contractstukken.Toezicht is in verschillende vormen in te zetten:

  • traditioneel toezicht met een nader te bepalen inzet;
  • kwaliteitstoezicht, steekproefsgewijze controles;
  • combinatie toezicht/directievoering.

Vast onderdeel van het toezicht is het aanleveren van uitgewerkte verslagen van een bouwplaatsbezoek.