buro BAK

3/09/2013 – Expertise bij aansprakelijkheid na schade

buro BAK kan als onafhankelijke deskundige optreden bij geschillen. 

Vorig jaar hebben wij voor gemeente Hoorn in een aansprakelijkheid voor geleden schade tussen een gebouweigenaar en de gemeente als adviseur de gemeente en haar raadsman bijgestaan. Ook tijdens de hoorzitting hebben wij  de vragen van de rechter onderbouwd kunnen beantwoorden.
Wij hebben in deze zaak naar volle tevredenheid van de klant kunnen laten zien dat wij staan voor onze kernwaarden en in dit specifiek geval als buro aangetoond dat wij “ter zake kundig” zijn.
Recent heeft de rechtbank in deze zaak vonnis gewezen over de schade die is veroorzaakt: De tegenpartij dient alle kosten te voldoen betrekking hebbende op de schade inclusief wettelijke rente en proceskosten. Een mooi resultaat!